Lần đầu tiên kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có "tự do trung bình"

vũ_cr

New member
Theo bảng xếp hạng về Chỉ số tự do kinh tế năm 2021 (Index of Economic Freedom 2021) mới công bố của Heritage Foundation (Mỹ), Việt Nam đứng hạng 90 trong danh sách với 61,7 điểm. Tổng điểm của Việt Nam năm nay tăng 2,9 điểm, chủ yếu do sức khỏe tài chính được cải thiện.
Đây cũng là năm đầu tiên kinh tế Việt Nam bước vào nhóm các nền kinh tế có "tự do trung bình" (Moderately Free), tăng 15 bậc so với năm ngoái, từ nhóm được xem là hầu như không tự do kinh tế.
Việt Nam đứng thứ 17 trong số 40 quốc gia ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và điểm tổng thể của Việt Nam cũng cao hơn mức trung bình của khu vực và thế giới.
Chỉ số năm nay được Heritage Foundation đo lường trên 184 nền kinh tế.Tổ chức này đo lường bằng cách dựa trên 12 yếu tố định lượng và định tính, được nhóm thành bốn "trụ cột" của tự do kinh tế.
Chúng bao gồm: Nhà nước pháp quyền (quyền tài sản, tính liêm chính của chính phủ, hiệu lực tư pháp); Quy mô chính phủ (chi tiêu chính phủ, gánh nặng thuế, sức khỏe tài chính); Hiệu quả quản lý (tự do kinh doanh, tự do lao động, tự do tiền tệ), Thị trường mở (tự do thương mại, tự do đầu tư, tự do tài chính).
 
Top